درباره مشهد

مشهد امروزه یکی از قطب های گردشگری ایران است