سالن فیروزه

برگزاری همایش ها و  ضیافت های به صورت اختصاصی در طبقه 17 هتل​

امکانات : ویدیوپروژکتور ، پرده نمایش، سن ، تریبون ، سیستم صوتی مجهز

       اطلاعات سالن