مراسم و مهمانی

واقع در بام هتل

مکانی مجلل و با شکوه در بلندای شهر بهشت

با چشم انداز 360 درجه از شهر و حرم مطهر رضوی

پذیرای مهمانی ها و ضیافت شام شهروندان