مجموعه آبی و تفریحات سالم

 

مجموعه آبی و ورزشی همراه با استخر، جکوزی ، سونا خشک و بخار و استخر کودکان .​