اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
2016_10_3_11_47_54_552_5861814319548727305

سومین شب از ضیافت تکریم و بزرگداشت پرسنل گروه هتل های الماس

گروه هتل های الماس در سومین شب از […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
2016_10_3_11_43_9_620_5861814319548727302

دومین شب از ضیافت تکریم و بزرگداشت پرسنل گروه هتل های الماس

دومین گردهمایی تکریم و بزرگداشت پرسنل گروه هتل […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
2016_10_3_11_41_21_155_5861814319548727301

اولین شب از ضیافت تکریم و بزرگداشت پرسنل گروه هتل های الماس

اسفند ۱۴, ۱۳۹۵
2016_6_9_14_15_34_118_5861814319548727299

بازیکنان تیم استقلال خوزستان در گروه هتل های الماس

حضور بازیکنان تیم استقلال خوزستان در گروه هتل […]